جوی پایدار حاکم بر آسمان فارس

آسمان استان فارس امروز صاف همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir