رزمایش مدافعان وطن یاوران سلامت ـ رشت

منبع خبر : iribnews.ir