اوقات شرعی دهم مرداد در سمنان

اوقات شرعی دهم مرداد در سمنان
امروز یک شنبه، دهم مرداد، بیستم و یکم ذی الحجه و اول آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir