بازار اهواز یا بازار انتقال کرونا!

بازار اهواز یا بازار انتقال کرونا!
بي توجهي مردم اهواز به رعایت پروتکل‌های بهداشتی مهم ترین عامل انتقال بیماری و بسیار نگران کننده است. با گسترش ویروس جهش‌یافته کرونا در بيشتر مناطق کشور، اهواز هم از گزند آن در امان نمانده، ولی هنوز افراد زیادی هستند که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و بیماری کرونا را جدی نمی‌گیرند.
منبع خبر : iribnews.ir