زیبایی‌های بوستان ملت زیر سایه کرونا

زیبایی‌های بوستان ملت زیر سایه کرونا
با توجه به تعطیلی پارک‌ها و بوستان‌ها در پایتخت دیدن زیبایی‌های طبیعت بهاری خالی از لطف نیست، اما متاسفانه کرونا مجال دیدن را نمی‌دهد
منبع خبر : iribnews.ir