سرپرست تيم ملي فوتبال،​ تحريک کنندگان با احساسات مردم بازی نکنند

سرپرست تيم ملي فوتبال،​ تحريک کنندگان با احساسات مردم بازی نکنند
حمید استیلی گفت: از دوستانی که باعث تحریک بازیکنان تیم ملی می‌شوند، خواهش می‌کنم با احساس مردم بازی نکنند.
منبع خبر : iribnews.ir