۱۲ مهر سالروز پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات ظفر ۲ گرامی باد

۱۲ مهر سالروز پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات ظفر ۲ گرامی باد


۱۲ مهر سالروز پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات ظفر ۲ گرامی باد

۱۲ مهر سالروز پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات ظفر ۲ گرامی باد

۱۲ مهر سالروز پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات ظفر ۲ گرامی باد

۱۲ مهر سالروز پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات ظفر ۲ گرامی باد
۱۲ مهر سالروز پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات ظفر ۲ گرامی باد

12 مهر سالروز پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات ظفر 2 گرامی باد

12 مهر سالروز پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات ظفر 2 گرامی باد
www.iribnews.ir › وبگردی › مناسبتی

۱۲ مهر سالروز پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات ظفر ۲ گرامی باد

۱۲ مهر سالروز پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات ظفر ۲ گرامی باد
عملیات ظفر ۲ به منظور پاسخگویی به شرارتهای رژیم بعث عراق در بمباران شیمیایی و ویران کردن روستاهای کردنشین استانهای شمالی عراق و نیز با هدف ...

جدیدترینهای
منبع خبر : iribnews.ir