دستورالعمل دانشمندان ژاپنی برای توقف گریه نوزاد

دستورالعمل دانشمندان ژاپنی برای توقف گریه نوزاد
دانشمندان ژاپنی یک دستور العمل برای متوقف کردن گریه نوزادان مطرح کرده‌اند و می‌گویند این ترفند شامل پنج دقیقه بغل کردن و راه بردن، پنج تا هشت دقیقه نشستن و سپس گذاشتن کودک در تخت خواب است.
منبع خبر : iribnews.ir