روحانیون حضور خود را در دستگاه قضا پر رنگ کنند

روحانیون حضور خود را در دستگاه قضا پر رنگ کنند
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در جمع طلاب یزدی گفت: روحانیون حضور خود در دستگاه قضایی را پررنگ کنند.
منبع خبر : iribnews.ir