تبادلات اقتصادی در سایه امنیت مرزی ایران و پاکستان

تبادلات اقتصادی در سایه امنیت مرزی ایران و پاکستان
با توجه به شرایط و مبادلات ایران با همسایه جنوب شرقی ، بیشتر بیشتر سفرها و گفتگوهای مقامات اسلام آباد و تهران در این سالها حول مباحث امنیتی نظامی و سپس اقتصادی انجام شده است .
منبع خبر : iribnews.ir