برگزاری دوره آموزشی صنایع‌دستی در بوشهر

برگزاری دوره آموزشی صنایع‌دستی در بوشهر

برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی در بوشهر به طور مجازی برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی صنایع‌دستی در بوشهربه‌گزارش خبرگزاری صداوسیما‏، معاون صنایع‌دستی استان بوشهر با بیان این خبر گفت: دوره آموزشی تکنیک‌های بازاریابی برای رشد کسب و کار در حوزه صنایع‌دستی استان، به طور مجازی برگزار شد.

لیلا رحیمی افزود: این دوره آموزشی با شرکت 20 نفر به همت مرکز علمی کاربردی یاس نوین پارسه و به طور رایگان برگزار شد.او گفت: سرفصل‌های ارائه شده در این دوره برجسته‌سازی محصولات در فضای مجازی، معرفی تکنیک‌های فروش و ترویج و توسعه تولیدات بود.رحیمی گفت: در کنار توسعه و رشد تولید در حوزه صنایع‌دستی به دنبال ایجاد بازار مناسب برای عرضه محصولات هستیم که برگزاری چنین دوره‌های آموزشی به این موضوع کمک می‌کند.برگزاری دوره آموزش صنایعدستی در بوشهر - اداره کل میراث فرهنگی ...

برگزاری دوره آموزش صنایعدستی در بوشهر - اداره کل میراث فرهنگی ...

برگزاری دوره آموزش صنایعدستی در بوشهر - اداره کل میراث فرهنگی ...

برگزاری دوره آموزش صنایعدستی در بوشهر - اداره کل میراث فرهنگی ...
برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی در بوشهر

برگزاری دوره آموزشی صنایعدستی در بوشهر - گردشگرآنلاین

برگزاری دوره آموزشی صنایعدستی در بوشهر - گردشگرآنلاین
برگزاری دوره آموزش صنایعدستی در بوشهر - اداره کل میراث فرهنگی ...

آموزشگاه صنایع دستی در بوشهر

آموزشگاه صنایع دستی در بوشهر
mirasbushehr.ir › برگزاری-دوره-آموزش-صنایعدستی-د...

برگزاری ۲۷۰ ساعت دوره آموزش صنایع دستی در بوشهر - وبلاگ هفت گردون

برگزاری ۲۷۰ ساعت دوره آموزش صنایع دستی در بوشهر - وبلاگ هفت گردون
معاون صنایعدستی استان بوشهر از برگزاری دوره آموزش صنایعدستی در استان خبر داد. بهگزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و ...

دوره آموزشی بومگردی و گردشگری روستایی در بوشهر برگزار شد

دوره آموزشی بومگردی و گردشگری روستایی در بوشهر برگزار شد
برگزاری دوره آموزش صنایعدستی در بوشهر - اداره کل میراث فرهنگی ...

برگزاری دورههای آموزشی صنایع دستی به صورت رایگان در استان بوشهر

برگزاری دورههای آموزشی صنایع دستی به صورت رایگان در استان بوشهر
mirasbushehr.ir › برگزاری-دوره-آموزش-صنایعدستی-د...

برگزاری دوره آموزشی بوم گردی و گردشگری روستایی در کره بند ...

برگزاری دوره آموزشی بوم گردی و گردشگری روستایی در کره بند ...
معاون صنایعدستی استان بوشهر از برگزاری دوره آموزش صنایعدستی در استان خبر داد. بهگزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و ...

نخستین دوره آموزش آنلاین صنایع دستی در خانه حصیر آبپخش ... - ایرنا

نخستین دوره آموزش آنلاین صنایع دستی در خانه حصیر آبپخش ... - ایرنا
برگزاری دوره آموزشی صنایعدستی در بوشهر - گردشگرآنلاین
منبع خبر : iribnews.ir