مهروموم ۴ واحد صنفی متخلف در خرمشهر

مهروموم ۴ واحد صنفی متخلف در خرمشهر
طرح ویژه برخورد با واحدهای صنفی متخلف در ماه مبارک رمضان در خرمشهر اجرا کرد.
منبع خبر : iribnews.ir