افزایش تحرکات ارتش صهیونیستی در طول مرز با لبنان

افزایش تحرکات ارتش صهیونیستی در طول مرز با لبنان
 یک واحد از نیرو‌های دشمن صهیونیستی به همراه دو جیپ نظامی اقدام به بررسی جاده نظامی موازی دیوار مرزی کرد.
منبع خبر : iribnews.ir