ارتقاء سواد رسانه‌ای مسئولان و فعالان رسانه‌ای ضروری است

 ارتقاء سواد رسانه‌ای مسئولان و فعالان رسانه‌ای ضروری است
در نشست اعضای کمیته علمی چهارمین همایش ملی سواد رسانه‌ای، بر لزوم ارتقاء سواد رسانه‌ای مسئولان، مدیران میانی و فعالان رسانه‌ای تاکید شد.
منبع خبر : iribnews.ir