برداشت شبدر در جنوب سیستان و بلوچستان

برداشت شبدر در جنوب سیستان و بلوچستان
برداشت شبدر از هزار و ۲۰۰هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان قصرقند آغاز شد.
منبع خبر : yjc.news