هشدار نماینده آمریکایی درباره هدر رفتن ذخایر موشکی کشورش

هشدار نماینده آمریکایی درباره هدر رفتن ذخایر موشکی کشورش
نماینده آمریکایی از هدر رفتن ذخایر موشکی هاي ضد تانک کشورش در اوکراين خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir