معرفی داوران نخستین جشنواره (فیلم کوتاه رشت)

معرفی داوران نخستین جشنواره (فیلم کوتاه رشت)
(نادر معصومی)، (رضا میرمعنوی) و (الهه گل محمدی) به عنوان داوران نهایی جشنواره (فیلم کوتاه رشت) معرفی شدند.
منبع خبر : yjc.news