اوقات شرعی چهاردهم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی چهاردهم مرداد ماه در سمنان
امروز جمعه، چهاردهم مرداد ماه، هفتم محرم، پنجم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir