معرفی کتاب : معجزه ای از انقلاب اسلامی « تندتر از عقربه ها حرکت کن »

بهزاد دانشگر در این کتاب سعی کرده است با قلمی روان و ساده، مسیری مقدس را روایت کند؛ روایت حرکتی که در جامعۀ افسرده و بی‌حرکت امروز ما کیمیاست، و توانسته است لاقل در منِ خواننده حسّ غرور و انگیزه‌‌ای برای منفعل نبودن ایجاد کند و چون کتابی دینی، اعتقاداتم را به حضور خدا در لحظه لحظۀ زندگی‌ام بیشتر کند و به این باور برساندم که اگر کارها را به خدا بسپارم و به وظیفه‌ام جامۀ عمل بپوشانم، بقیه‌اش درست می‌شود؛ مهم توکل است و اعتماد...
منبع خبر : iribnews.ir