اوقات شرعی بیست و پنجم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و پنجم دی ماه در سمنان
امروز شنبه، بیست و پنج دی ماه، دوازدهم جمادی الثانی، پانزدهم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir