رابطه بین بیماری کووید ۱۹ و بثورات پوستی

رابطه بین بیماری کووید ۱۹ و بثورات پوستی
محققان به ارتباط معنی داری بین بثورات پوستی و آزمایش مثبت کووید ۱۹ پی بردند.
منبع خبر : mehrnews.com