باران در خوزستان شهرداری را تعطیل کرد

باران در خوزستان شهرداری را تعطیل کرد
چند روز از بارش‌های خوزستان می‌گذرد، ولی مردم هنوز با قایق تردد می‌کنند.
منبع خبر : iribnews.ir