ویژگی ها و مشخصات هواپیمای جنگنده f-35 لایتینگ ۲

ویژگی ها و مشخصات هواپیمای جنگنده f-35 لایتینگ ۲
هواپیمای جنگنده اف-35 لایتینگ 2 یکی از 10 هواپیمای جنگنده پیشرفته جهان تا سال 2019 و یکی از سه جنگنده ی ساخته شده نسل پنجم در جهان است
منبع خبر : iribnews.ir