بارش ناگهانی باران و تگرگ در خرمشهر

بارش ناگهانی باران و تگرگ در خرمشهر
۱۴ و نیم میلیمتر باران و تگرگ ناگهانی در خرمشهر مردم این شهرستان را غافلگیر کرد.
منبع خبر : iribnews.ir