تمام پرواز‌ها به مقصد لندن انجام می‌شود

تمام پرواز‌ها به مقصد لندن انجام می‌شود
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: خبر منتشر شده مبنی بر ممنوعیت پرواز هواپیما‌های ایرانی به انگلیس واقعیت ندارد و پرواز‌ها بموقع و طبق برنامه انجام می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir