سپاه مظهر خدمت رسانی به مردم ایران

سپاه مظهر خدمت رسانی به مردم ایران
رئیس مجمع نمایندگان کردستان گفت: سپاه پاسداران به عنوان مظهر خدمت رسانی به مردم ایران، امید‌های فراوانی برای همه دوست‌داران انقلاب در جهان ایجاد کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir