کسب مقام برتر در سومین اجلاسیه بین المللی فعالان مهدوی

کسب مقام برتر در سومین اجلاسیه بین المللی فعالان مهدوی
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش کسب مقام برتر در سومین اجلاسیه بین المللی فعالان مهدوی رابه رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران دربین نیرو‌های مسلح تبریک گفت.
منبع خبر : iribnews.ir