یک مقام صندوق بین المللی پول: آمریکا تا رکود فاصله چندانی ندارد

یک مقام صندوق بین المللی پول: آمریکا تا رکود فاصله چندانی ندارد
پیه ر اولیویه گورینچاس مقام صندوق بین‌المللی پول گفت فاصله اقتصاد آمریکا تا رکود به اندازه یک راه بسیار باریک است.
منبع خبر : iribnews.ir