Category Archive : صنايع غذايي

۲
2

نگه داری مواد غذایی با استفاده از ازت و گاز کربنیک مایع

       صنايع غذايي      ۱۰ اسفند, ۱۳۹۲

در کتاب حرفه وفن پایه سوم راهنمایی واحد صنایع غذایی در مورد نگه داری مواد غذایی با استفاده از ازت و گاز کربنیک مایع گفته شده.برای اطلاعات بیشتر در این مورد میتوانید توضیحات این پست را بخوانید. منجمد کردن با…… بیشتر »